Zamówienia poniżej 130 000 zł netto

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim ogłasza zapytanie ofertowe na realizację zadania o wartości szacunkowej poniżej równowartości 130 000 złotych netto.

„Dostawa produktów leczniczych”

2024-05-10

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim - Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostawę produktów leczniczych , nr sprawy SZZ.251.34.2024.R

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać elektronicznie na adres: oferty@szpital-tomaszow.pl nie później niż do dnia 15.05.2024 r. do godz. 10:30.

Oferty należy zabezpieczyć hasłem (hasło należy przesłać w oddzielnej wiadomości na adres: oferty@szpital-tomaszow.pl nie później niż do dnia 15.05.2024 r. do godz. 10:45.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2024 roku o godzinie 11:00.

Sukcesywne dostawy profesjonalnych środków czystości w zakresie 6 części.

2024-04-18

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim - Zamawiający, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Sukcesywne dostawy profesjonalnych  środków czystości w zakresie 6 części.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy zabezpieczyć hasłem i przesłać elektronicznie na adres: oferty@szpital-tomaszow.pl nie później niż do dnia: 23.04.2024r. do godz. 10:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 23.04.2024r. o godz. 10:30.

Dostawa Implantów ortopedycznych

2024-04-10

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim - Zamawiający, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Dostawę implantów ortopedycznych, NR sprawy: SZZ.251.28.2024.R.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zabezpieczyć hasłem i przesłać elektronicznie na adres:  oferty@szpital-tomaszow.pl nie później niż do dnia: 15.04.2024r. do godz. 10:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 15.04.204r. o godz. 11:00.

 

Dostawa odzieży i obuwia roboczego dla Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim

2024-03-25

Dostawy środków dezynfekcyjnych w okresie 60 dni

2024-02-23

Dostawa 9 szt. nowych zestawów komputerowych składających się z stacji roboczych wraz z monitorem.

2024-02-12

Zakupu systemu do archiwizacji i zasilania szpitalnej bazy danych EDM cyfrową wersją dokumentacji medycznej wytworzonej w postaci papierowej oraz pobierania zgód, oświadczeń i innych dokumentów od pacjentów w postaci elektronicznej.

2024-02-12

Niniejsze Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.).

Czytaj więcej o: Zakupu systemu do archiwizacji i zasilania szpitalnej bazy danych EDM cyfrową wersją dokumentacji medycznej wytworzonej w postaci papierowej oraz pobierania zgód, oświadczeń i innych dokumentów od pacjentów w postaci elektronicznej.

Sukcesywne dostawy gazików do dezynfekcji skóry przed iniekcjami przez okres kolejnych 12 miesięcy dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim

2024-01-18