Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Inspektorem danych osobowych jest mgr Marcin Piwko.

Kontakt z inspektorem ochrony danych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim:

Adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych Osobowych mgr Marcin Piwko

Adres poczty elektronicznej: iod@szpital-tomaszow.pl

Telefon kontaktowy: 84 664 44 11 wewnętrzny 500